Lopende Studielening (2017-2018) Lara van Landuyt - Gift Rc
 1.    
 2. Bij de gift van een Rc kunt u kiezen voor één deelparticipatie van € 600 - of een bedrag naar vrije keuze -- te storten* na beslissing
 3.    
 4. Rotary Club:(*)
  Ongeldige invoer
 5. De Clubbijdrage is €:(*)
  Ongeldige invoer
 6. Mijn naam is:(*)
  Ongeldige invoer
 7. Mijn email is: (*)
  Ongeldige invoer
 8. Ik onderschrijf en
 9. *Rek Nr vzw Inclusief : IBAN BE38 0688 9606 1472 - BIC GKCCBEB   
 10. Voor meer info : Voorzitter vzw Inclusief Fernand Van Hees
vzw inclusief - inclusif asbl